0 18 Yaş Hayat Boyu Aile Eğitimi Kurs Programı Nedir

0
507

0 18 Yaş Hayat Boyu Aile Eğitimi Kurs Programı:  Bakanlığımızca toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile 1993 yılından bu yana 0-6 yaş gurubunda çocuğu bulunan ailelere uygulanan aile eğitimleri ile anne-babayı eğiterek, çocuğun; zihinsel, duygusal, fiziksel ve toplumsal olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

hayat-boyu-aile-egitimi
hayat-boyu-aile-egitimi

Hayat boyu aile eğitimlerine ilişkin araştırmalar çocuklara yapılan yatırımların toplumsal faydaya dönüştüğünü, bireysel ve toplumsal kalkınmaya destek sağladığını, aile içi iletişimi güçlendirdiğini, annelerin kendilerine güven kazanmasını sağlayarak, çocukların okul başarısının artmasına büyük katkılar yaptığını göstermektedir. Ülkemizde birçok sektör anne-çocuk-baba eğitimleri ile aileye eğitim hizmeti götürmektedir.

2006-2010 Ülke Programı Eylem Planı çerçevesinde çocuk yetiştirme konusunda etkili anne-babalık eğitimlerinin koordinatörlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte Aile Eğitimine ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi, hizmet tekrarının önlenebilmesi için çocuklara ve ebeveynlere götürülecek eğitim, sağlık, bakım, koruma, danışmanlık hizmetleri disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, ulusal aile eğitimi politika ve stratejileri çerçevesinde yeniden yapılandırılarak “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” geliştirilmiş, çalışmalar bu alanda hizmet üreten paydaşlarımızla işbirliği ile sonuçlandırılmıştır.

2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı’na da “Aile Eğitimi Kurs Programı(0-18 Yaş)”’nın sürdürülebilirliliği ve yaygınlaştırılması çalışmaları dâhil edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu program, 0-18 yaş arasında çocuğu olan ailelere yönelik olarak hazırlanmış bir “Aile Eğitim Programı”dır.

Programın genel amacı, ülke genelinde 0-18 yaş arasında çocuğu olan anne-babaların “anne-babalık becerileri”nin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamaktır.
Bu program sekiz alt programdan oluşmaktadır:
0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nın yaş
7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı aralıklarına göre dört alt programı
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı
7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı Özel gruplar için yapılan
3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı alt programlar
3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.