Alabalıkgiller Ailesinden Alabalık, Salmo Cinsi Balıklar ve Sombalığı

0
306

Alabalıkgiller ailesinden ve Salmo cinsinden birçok kemikli balığa verilen ad (sombalıgı da Salmo cinsindendir; ama alabalıkların gövde­si, sombalığının gövdesine göre daha ince uzundur).

Avrupa ve Türkiye sularında yaşa­yan alabalığın (Salmo fario ve Salmo trutto) görünümü, bulunduğu yere göre değişir; genellikle 50-85 cm bo­yundadır ve gövdesi mavi, kırmızı ya da siyah beneklerle kaplıdır. Sombalıgına benzeyen bir alabalık olan denizalası, kabuklu deniz hay­vanlarını yiyerek beslenir ve bu hayvanlardaki boyarmadde nede­niyle eti pembedir. Gümüş alabalık da, gövdesinde guanin billurları bulunan alabalık çeşididir. Alabalıklar ekim ve ocak aylan arasında, bol oksijenli sularda yumurtlar,denizde yaşıyorlarsa,yumurtlama döneminde tatlı sulara ge­çerler. Avrupa’ya XIX. yy’ın sonla­rında getirilmiş olan gökkuşaklı alabalık (Saimo irideus), Amerika kökenlidir; boyu 50-70 cm arasında değişir; böğründeki gökkuşağını an­dıran renklerden dolayı bu ad veril­miştir.

Alabalıklar hareketli, soğuk ve bol oksijenli sularda yaşayan etçil ba­lıklardır. Cinsel olgunluk dönemine yaklaştıkça, solunum yoğunlukları artar. Yumurtlama için sulan daha bol oksijenli kaynaklara girerler. Yumurtalan çok fazla değildir; ama vitellüs (besin kesesi) bakımından zengindir. Kuluçka dönemi uzundur (iki buçuk ay kadar). Yumurtalar­dan çıkan yavrular 15-25 mm boyun­dadırlar ve her ay yaklaşık 1 cm büyürler. Alabalık üretiminde, balı­ğın çevreye uyum koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Su­yun sıcaklığı hiçbir zaman 15°C’ı geçmemeli ve su, litre başına 6 cm3 ’ ten daha az oksijen içermemelidir. Alabalıkları yapay olarak üretmek için, olgun bir dişiden sılolarak alı­nan yumurtalar ile gene olgun bir erkekten sıkılarak alınan tohumla­rın, su dolu bir küvet içinde karıştı­rılması yeterlidir. İktisadi açıdan önemli bir gelir kaynağı olan alaba­lıkları büyütmek için havuzlar gere­kir; balıklar bu havuzda kıymayla beslenirler (gene de birbirlerini yemelerinin önüne tam olarak geçilemez). Türkiye sularında çeşitli türlerine raslanan alabalıklar, özellikle Abant gölünde üretilir.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER