Alabalıkgiller Ailesinden Alabalık, Salmo Cinsi Balıklar ve Sombalığı

0
327

Alabalıkgiller ailesinden ve Salmo cinsinden birçok kemikli balığa verilen ad (sombalıgı da Salmo cinsindendir; ama alabalıkların gövde­si, sombalığının gövdesine göre daha ince uzundur).

Avrupa ve Türkiye sularında yaşa­yan alabalığın (Salmo fario ve Salmo trutto) görünümü, bulunduğu yere göre değişir; genellikle 50-85 cm bo­yundadır ve gövdesi mavi, kırmızı ya da siyah beneklerle kaplıdır. Sombalıgına benzeyen bir alabalık olan denizalası, kabuklu deniz hay­vanlarını yiyerek beslenir ve bu hayvanlardaki boyarmadde nede­niyle eti pembedir. Gümüş alabalık da, gövdesinde guanin billurları bulunan alabalık çeşididir. Alabalıklar ekim ve ocak aylan arasında, bol oksijenli sularda yumurtlar,denizde yaşıyorlarsa,yumurtlama döneminde tatlı sulara ge­çerler. Avrupa’ya XIX. yy’ın sonla­rında getirilmiş olan gökkuşaklı alabalık (Saimo irideus), Amerika kökenlidir; boyu 50-70 cm arasında değişir; böğründeki gökkuşağını an­dıran renklerden dolayı bu ad veril­miştir.

Alabalıklar hareketli, soğuk ve bol oksijenli sularda yaşayan etçil ba­lıklardır. Cinsel olgunluk dönemine yaklaştıkça, solunum yoğunlukları artar. Yumurtlama için sulan daha bol oksijenli kaynaklara girerler. Yumurtalan çok fazla değildir; ama vitellüs (besin kesesi) bakımından zengindir. Kuluçka dönemi uzundur (iki buçuk ay kadar). Yumurtalar­dan çıkan yavrular 15-25 mm boyun­dadırlar ve her ay yaklaşık 1 cm büyürler. Alabalık üretiminde, balı­ğın çevreye uyum koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Su­yun sıcaklığı hiçbir zaman 15°C’ı geçmemeli ve su, litre başına 6 cm3 ’ ten daha az oksijen içermemelidir. Alabalıkları yapay olarak üretmek için, olgun bir dişiden sılolarak alı­nan yumurtalar ile gene olgun bir erkekten sıkılarak alınan tohumla­rın, su dolu bir küvet içinde karıştı­rılması yeterlidir. İktisadi açıdan önemli bir gelir kaynağı olan alaba­lıkları büyütmek için havuzlar gere­kir; balıklar bu havuzda kıymayla beslenirler (gene de birbirlerini yemelerinin önüne tam olarak geçilemez). Türkiye sularında çeşitli türlerine raslanan alabalıklar, özellikle Abant gölünde üretilir.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.