Afrika’da İktisat: Afrika Tarım, Afrika Hayvancılık, Afrika Sanayisi

0
863

Afrika’nın iktisadi durumu: Tarım, kesin bir biçimde iki alana ayrılmıştır. Bütün yıl boyunca işlenen ormanlık alanda pirinç, manyoka ve patates, savana alanlarında darı, hintdarısı ve mısır üretilir.

afrikanın iktisadi durumu
afrikanın iktisadi durumu

Bozkırlardaysa eskiden imparatorluklar kurmuş halklar günümüzde çölleşmenin yol açtığı yoksullaşma sonucu göçebe hayvancılıkla geçinirler. Tarım toprakları yamaçların taraçalar halinde düzenlenmesinden kıyı bataklıklarından yararlanma biçimlerine kadar büyük ölçüde çeşitlilik gösterir. Ortamın elverişsizliği bazı yerlerde geleneksel tarım tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır. Akdeniz kıyıları dışında da doğal limanların az olmasına karşın dışsatıma yönelik tarımın sürekli gelişmesi (kahve kakao, yerfıstığı, kauçuk, sisal, pamuk) liman etkinliklerini artırmaktadır.

Demiryoluyla güç koşullarda limanlara ulaştırılan hammaddeler yurt dışına gönderilir. Yetersiz olan (35 000 km) demiryolu ağı sömürgeciliğin gereklerine uygun olarak belli üretim alanlarını belli limanlara bağladığı için iktisadi bölünmeyi ve kırsal bölgelerden kentlere göçü artırmış bölgelerarası ticareti hatta kıtlık dönemlerinde bir bölgeden öbürüne yardım yapılmasını engellemiştir. Bakım güçlüğü nedeniyle karayolları demiryolunun işlevini yerine getiremediğinden demiryolunun başlıca işlevi çıkarılan maden filizlerini limanlara ulaştırmak olmuştur.

Cezayir ve Libya petrol yataklarının güneyindeki henüz tam olarak incelenmemiş Büyük Sahra kaynakları dışında Afrika’nın yeraltı zenginlikleri üç bölgede toplanır: Kuzey Afrika (magrip): Atlas Okyanusu kıyı şeridi (moritanya’da demir: Namibya’da elmas): Ugan’dan Transvaal’a kadar uzanan büyük kuzey güney ekseni, özellikle de Zambiya-Şaba (Shaba) sınırındaki ünlü “Bakır Kuşağı” (yılda bir milyon tonun üstünde bakır üretimi). Madenlerde bir milyondan çok işçi çalışmakla birlikte, Güney Afrika Cumhuriyeti dışında, maden işleme sanayisi yok denecek kadar azdır.

Afrika’nın az gelişmişliği enerji kaynaklarının eksikliğine bağlanamaz. Gerek Assuan barajının gerek Zambezi ırmağı üstünde yapılmakta olan Tete barajının kanıtladığı gibi kıyıya ulaşmadan önce yüksek çavlanlardan dökülen büyük akarsuların hidroelektrik güçleri sonsuzdur. Kömür yoksulluğu öne sürmek de aynı ölçüde yanlış olur. Gine körfezindeyse elde edilen bol miktarda petrolun tümü kıta dışına satılmaktadır. Sanayileşmeye başlıca engel çokuluslu kuruluşların yatırım yapmaya yönelmemeleridir.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.