Afrika Nüfusu, Afrika Nüfus Bilgileri

0
1431

Afrika’da Nüfus: Afrika’nın insanlığın beşiği olduğu yeni bulgularla da doğrulanmaktadır. Söz konusu bulgulara göre insanlığın başlangıcındaki ortak yurdu günümüzde aslanların fillerin antilopların ve gergedanların korunma alanı olan ve Etyopya’dan kıtanın orta kesimindeki yaylaya uzanan bölgedir.

afrika nüfusu
afrika nüfusu

Yöreye ilk olarak yerleşen Boşimanlar ya da Hotantolar dışında Afrikalı ırkların Avrupa’nın sonuncu buzul dönemini yaşadığı çağda o sıralar buğdaygiller bakımından zengin bir ova olan Büyük Sahra kökenli oldukları sanılmaktadır.

Günümüzde Afrika’da beş ayrı ırk ayırt edilir: Gineliler (orta boylu); Sudanlılar (daha uzun boylu ve daha çıkık çeneli); Nil kökenliler (ince uzun kol ve bacaklı); Kongolular (kısa boylu ve çıkık çeneli); Zambezililer (daha açık renkli ve daha uzun boylu: Kshosalar; Zulular. Ayrıca Bantuların ve Boşimanların dışında Berberilere Kıptilere (ya da Koptlar), Gançelere (kanarya adaları), ve Etyopyalılara da raslanır; bunların Araplarla, Bantularla, hatta Boşimanlarla iyice karışması sonucu, Hotanto toplulukları ortaya çıkmış, ayrıca bu karışımdan, kökenleri tam olarak belirlenemeyen başka halklar da doğmuştur. Bu karışıklığa bağlı olarak Afrika dillerinde de büyük bir çeşitlilik ve karmaşıklık gözlenir: On altı kadar dil ailesi ve 600 dan çok dil (350’si bantu dilleri topluluğuna bağlıdır). Ayrıca arapça, ingilizce, fransızca, portekizce gibi bazı Afrika dışı diller de büyük önem taşır. Mandingo dili, haussa dili, kikongo dili ve svahili gibi bazı kıta dilleri çok geniş alanlarda ortak dil olarak kullanılır.

1650-1850 yılları arasında zenci ticareti nedeniyle hep 100 milyon olarak kalan kıta nüfusu 1945 ten bu yana hızla artarak 600 milyonu(1991) aşmışsa da dağılım eşit olmaktan uzaktır. Nüfus yoğunluğunun km²ye 40 kişi aştığı bölgeler Ümit burnundan Zengibar’a kadar doğu kıyısı, Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyısı ve Kongo ırmağı halicidir. İç bölgelerde aynı yoğunluğa yalnızca Nijerya’da Büyük Göller yaylasında Nil’in Mısır’daki vadisinde rastlanır.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.