Açık Tohumlular, Açık Tohumlu Bitkiler, Meyvesiz Tohumlu Bitkiler

0
1388


Tohumlu bitkiler şubesinin alt şubelerinden biri. Üstün yapılı bitkilerin sınıflandırılmasında, açık tohumlular, örtük tohumlularla ve kapalı tohumlularla birlikte, tohumlubitkiler (ya da çiçekli bitkiler) bütününü oluşturur.

açık tohumlular, kapalı tohumlular, meyvesiz tohumlu bitkiler
açık tohumlular, kapalı tohumlular, meyvesiz tohumlu bitkiler

Açık tohumlularda çiçekler, renkli taçları olmadığı için pek belirgin değildir. Bununla birlikte çiçekleri oluşturan temel öğelere (erkek organlar ve yumurtacık) açık tohumlularda da rastlanır. Ama yumurtacıklar hiçbir kapalı bir yumurtalık (kapalıtohumluların meyve yaprakları içinde bulunmazlar (“açıktohumlular” adı da burdan kaynaklanır). Açıktohumlular arasında genellikle “yarı tohumlubitkiler” diye adlandırılan türler de katılır.

Günümüz doğasında

açık tohumlulardan yalnızca kozalaklılar (Coniferae) kalmıştır.  Kozalaklılarda döllenme en evrimleşmiş biçimiyle karşımıza çıkar. Rüzgarla taşınan ve yumurtacığın üstüne yerleşen çiçektozu, dişi hücreye ulaşan böylece döllenme çekirdeğini ileten bir çiçektozu aracılığıyla çimlenir. Çiçektozunun çimlenmesi 1-15 ay gibi uzun bir sürede olur. Yumurtacık açık olduğu için bunu içeri alacak bir tepecik yoktur; ama bazen, kapalıtohumlularınkine benzeyen yapışkan oluşumlar görülür.

Çiçektozu tohumu, genellikle iki küçük baloncuk biçimindedir. Bunlar, tohumun havada dolaşmasını kolaylaştıran hava keseleridir. Dişi spor, olduğu yerde bölümlere ayrılır ve çekirdeklerden biri döllenir. Bu aşama, eğrelti otlarındaki önçim oluşumuna benzer; ama kozalaklılardaki önçim bireşeylidir; anabitkinin içine yerleşip, onun zararına gelişir. Ayrıca arkegonların, yani dişi üretici organların pek gelişmemiş olduklarını da belirtmek gerekir.

MEYVESİZ TOHUMLU BİTKİLER

Döllenmeden sonra, embriyo taslağı ortaya çıkar; bundan da daha sonra embriyo oluşur. O arada, dişi hücrenin kardeş hücreleri, besleyici doku biçiminde gelişir. Genellikle kapalıtohumluların çift döllenmesine benzeyen hiçbir olaya rastlanmaz. Dolasıyle besidokusu da oluşmaz. Yumurtacığın kılıfları, genç filizi içeren tohumun kılıflarını verirler. Filizde 2-18 arasında çenek oluşur.(bazen tek bir çenek bile olabilir) Açıktohumlularda meyve yaprağı bulunmadığı için meyve de yoktur. Bununla birlikte, benzer oluşumlar görülebilir. Porsuk ağacı tohumlarını çevreleyen kırmızı ve etli bölüm; ardıç ağacının “üzümsü meyve”lerini oluşturan bölüm; vb.

Açıktohumlular odunsu bitkilerdir. Anatomileri de oldukça tekdüze ve kapalıtohumlularınkinden yalındır. Odun, üstünde kovucuklu noktalar bulunan trakeitlerden (tam oluşmamış damarlar) oluşur. Bu kavucukların tam ortasında delikleri kapatabilecek küçük bir kapakçık yer alır. Ayrıca reçine kanallarından ( ya da cepçikler ) oluşan bir salgı sistemi vardır. Açıktohumluların dalları da son derece ilgi çekicidir. Çam ağacının iğne biçimindeki yaprakları (en çok 5 yaprak vardır) “cüce dal” denilen çok kısa bir dalın tepesinde toplaşır; cüce dalları daha belirgin olan yapraksız “kısa dallar”, onları da büyümesi sınırsız olan uzun dallar taşır. Ana dallar gövde üstünde kat kat sıralanmıştır (bu dalların gelişmesi ağacın yıllık büyümesine bağlıdır). Sedir (Cedrus) ağaçlarında uzun dallar ve yapraklı kısa dallar vardır. Köknardaysa (Abies) yalnızca, yapraklı uzun dallar bulunur.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.