0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Uygulama Esasları

0
411

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ)
UYGULAMA ESASLARI
1-) 0-3 / 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programları :

0-18-yas-aile-egitimi
0-18-yas-aile-egitimi

Kursun Süresi: Bir grup için haftada 15’er ders saati x 14 hafta = 210 ‘ar ders saatidir.
Kursiyer Sayısı: Her bir grup için ideal olan sayı 15-20 anne/babadır.
Hedef Kitle: 0-3/3-6 yaş çocukların ailelerine yöneliktir. Programa çocuk sahibi olmayı
planlayanlar, hamileler, 0-3 /3-6 yaşında çocuğu olan anneler/babalar/çocuğa bakım hizmeti
verenler katılır.
Grup açan eğiticiler;
a) Haftanın bir günü: Bir grup için teorik eğitim ve Çocuk Etkinlik Materyali (ÇEM)
uygulaması (4 ders saati)
b) Haftanın diğer günleri: Bir grup için uygulamalı (ÇEM) ve ev ziyaretleri (8 ders saati)
c) Haftanın bir günü: Çalışmanın gerektirdiği koşullar gözetilerek, eğitici ile halk eğitimi
merkezi yöneticisinin birlikte belirleyecekleri bir yerde; haftalık çalışmaların gözden
geçirilmesi, gelecek haftanın plânlanması, ÇEM’in çocukların gelişim dönemine göre
hazırlanması, ÇEM Gözlem Değerlendirme Formlarının Aile Eğitimi Web Sayfasından temin
edilerek her kursiyer için ayrı ayrı hazırlanması ve derse katılamayan annelerle yapılacak
telafi ÇEM uygulamaları yapılır. Ayrıca, ayda bir gün olmak üzere halk eğitimi
merkezlerinde veya eğiticinin kurs açtığı yerde diğer aile eğitimi kurs programı eğiticileri ile
değerlendirme toplantısı yapılır. (3 ders saati)
NOT: a) 1 ders saati 45 dk.’dır.
b) 14 haftalık program dışında; kurs başlamadan önce 2 hafta alan taraması, kurs
bitiminde ise kurs değerlendirmesi ve belge töreni plânlanır.
c) Program sürecinde yöneticinin katılımı ile 1 kez “baba toplantısı” yapılır.
d) Ev Ziyaretleri:
1) 0-3 /3-6 yaş gruplarında bir grup için haftada 4 anneye ev ziyareti yapılır. 1. tur ev
ziyareti tamamlandıktan sonra katılımcının koşullarına ve isteğine göre kalan ev ziyareti
etkinlik uygulamaları merkezde veya kursun açıldığı yerde yapılır.
2) Ev ziyaretlerine programın 3’üncü haftası başlanır. Kursun 1. ve 2. haftası ev
ziyaretlerine hazırlık ve ön planlama açısından Çocuk Eğitim Materyalleri uygulamaları için
çocukların ay/yaş tespitlerinin hazırlanması, Çocuk Eğitim Materyalleri ve konu ekleri
kontrolleri ve ailelerin adreslerinin tespit çalışmaları yapılır.
3) Bir annenin ziyareti için öngörülen süre, yol dâhil 2 ders saatidir.
4) Grup açan her eğitici çalışmalarını yukarıda belirlenen esaslara göre yürütür.
2-) 7-11 / 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programları :
Kursun Süresi: Bir grup için haftada 5’er ders saati x 14 hafta = 70’er ders saatidir.
Kursiyer Sayısı: Her bir grup için ideal olan sayı 15-20 anne/babadır.
Hedef Kitle: 7-11/12-18 yaş çocukların ailelerine yöneliktir. Programa 7-11/12-18 yaşında
okul çağında/ergenlik döneminde çocuğu olan anneler/babalar/çocuğa bakım verenler
katılır.
Grup açan eğiticiler;
a) Haftanın bir günü: Bir grup için teorik eğitim (3 ders saati)
b) Haftanın bir günü: Çalışmanın gerektirdiği koşullar gözetilerek, eğitici ile halk eğitimi
merkezi yöneticisinin birlikte belirleyecekleri bir yerde; haftanın değerlendirilmesi, gelecek
haftanın planlaması, çocukların gelişim ve ergenlik döneminin değerlendirilmesi yapılır ve
haftalık eğitim materyalleri ve konu ekleri kontrol edilerek hazırlanır. Ayrıca, ayda bir gün
olmak üzere halk eğitimi merkezlerinde veya eğiticinin kurs açtığı yerde diğer aile eğitimi
kurs programı eğiticileri ile değerlendirme toplantısı yapılır. (2 ders saati)
3-) 3-6 / 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programları (BADEP) :
Kursun Süresi: Bir grup için haftada 5’er ders saati x 14 hafta = 70’er ders saatidir.
Kursiyer Sayısı: Her bir grup için ideal olan sayı 15-20 babadır.
Hedef Kitle: 3-6 ve 7-11 yaş arası çocuğu olan, okur-yazar, her eğitim düzeyinden babalar
katılır.
Grup açan eğiticiler;
a) Haftanın bir günü: Bir grup için teorik eğitim (3 ders saati)
b) Haftanın bir günü: Çalışmanın gerektirdiği koşullar gözetilerek, eğitici ile halk eğitimi
merkezi yöneticisinin birlikte belirleyecekleri bir yerde; haftanın değerlendirilmesi, gelecek
haftanın planlaması yapılır ve haftalık eğitim materyalleri ile konu ekleri kontrol edilerek
hazırlanır. Ayrıca, ayda bir gün olmak üzere halk eğitimi merkezlerinde veya eğiticinin kurs
açtığı yerde diğer aile eğitimi kurs programı (Baba Destek Eğitimi Kurs Programı) eğiticileri ile
değerlendirme toplantısı yapılır. (2 ders saati)
4-) 3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı :
Kursun Süresi: Bir grup için haftada 5 ders saati x 14 hafta = 70 ders saatidir.
Kursiyer Sayısı: Her bir grup için ideal olan sayı 15-20 anne/babadır.
Hedef Kitle: Özellikle okul öncesi eğitime devam eden 3-6 yaş çocukların anne babaları,
bakım verenler ile çocuğun yakın çevresindeki kişilere yöneliktir. Programda Çocuk Eğitim
Materyali ve ev ziyareti uygulanmamaktadır.
Grup açan eğiticiler;
a) Haftanın bir günü: Bir grup için teorik eğitim (3 ders saati)
b)Haftanın diğer günleri: Çalışmanın gerektirdiği koşullar gözetilerek, eğitici ile halk eğitimi
merkezi yöneticisinin birlikte belirleyecekleri bir yerde; haftalık çalışmaların gözden
geçirilmesi, gelecek haftanın plânlaması yapılır ve eğitim materyalleri ile konu ekleri kontrol
edilerek hazırlanır. Ayrıca, ayda bir gün olmak üzere halk eğitimi merkezlerinde veya
eğiticinin kurs açtığı yerde diğer aile eğitimi kurs programı eğiticileri ile değerlendirme
toplantısı yapılır. (2 ders saati)
5-) 3-6 Yaş Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı (Temel ADP)
Kursun Süresi: Bir grup için haftada 5 ders saati x 13 hafta = 65 ders saatidir.
Kursiyer Sayısı: Her bir grup için ideal olan sayı 15-20 annedir.
Hedef Kitle: 3-6 yaş arası çocuğu olan, okur-yazar olmayan her anne katılır.
Grup açan eğiticiler;
a) Haftanın bir günü: Bir grup için teorik eğitim (3 ders saati)
b) Haftanın bir günü: Çalışmanın gerektirdiği koşullar gözetilerek, eğitici ile halk eğitimi
merkezi yöneticisinin birlikte belirleyecekleri bir yerde; haftanın değerlendirilmesi, gelecek
haftanın planlaması yapılır ve haftalık görsel eğitim materyalleri ile konu ekleri kontrol
edilerek hazırlanır. Ayrıca, ayda bir gün olmak üzere halk eğitimi merkezlerinde veya
eğiticinin kurs açtığı yerde diğer eğiticiler ile değerlendirme toplantısı yapılır. (2 ders saati)

Not: Program uygulamalarında haftalık yapılan teorik ders saati bölünmeden (aynı günde)
uygulanır.

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.